top of page

KOBIECE KODY KOMUNIKACJI

AUTORSKA KONCEPCJA

AUTORSKA KONCEPCJA: KOBIECE KODY KOMUNIKACJI

Katarzyna Pawlikowska jest Autorką koncepcji CZUJESZ?, która wprowadza do Polski kobiece kody komunikacji.

Świat biznesu, ale i polityki czy innowatorów społecznych już zauważył to, co każda kobieta i każdy mężczyzna po prostu wie - że komunikowanie z kobietami po to, by przekonać je do idei czy produktu nie jest takie samo, jak komunikowanie
z mężczyznami. Z powodów wychowania, socjalizacji, ale także biologii kobiety i mężczyźni posługują się często innymi kodami komunikacji.  I co ciekawe – wielu mężczyzn odbiera także kobiece kody, ale większość kobiet nie odbiera kodów męskich. 

Dziś, w nowym marketingu musimy znać język wszystkich konsumentów po to, by stosować go indywidualnie. Stworzenie kobiecych kodów komunikacji jest jak stworzeniem nowego alfabetu. Jeśli znamy tylko połowę liter, czyli kody mężczyzn, to jak mamy się skutecznie komunikować do kobiet i do tych mężczyzn, którzy psychologicznie maja wiele cech uznawanych dotąd za „kobiece”?

 

Patrząc na zachowania dużych grup widać wyraźnie, że kobiety wykazują pewne wspólne cechy i pewne wspólne wartości. Badania wskazują, że istnieje język (także pozawerbalny), który wśród kobiet jest uniwersalny. Nieważne czy komunikujemy się w Niemczech, Francji czy USA- to działa! 

 

Poznaj kobiece kody komunikacji i dowiedz się jak wykorzystać je w celu podniesienia efektywności sprzedaży, komunikacji, HR. 

Polki same o sobie

BADANIE

Katarzyna Pawlikowska jest pomysłodawczynią i współautorką pierwszych badań dających reprezentatywny obraz współczesnych Polek („Polki Same o Sobie" Garden of Words, DB Maison 2012) oraz książki „Polki" (WUW, 2014) bazującej na segmentacji psychograficznej polskich konsumentek.

 

Efektem badania było wyodrębnienie 7 segmentów psychograficznych polskich kobiet - różniących się między sobą stylem życia, wyznawanymi wartościami, oczekiwaniami

i potrzebami.

 

Dogłębna znajomość własnego konsumenta, niezależna od kontekstu własnego brandu, jest kluczem do stworzenia najbardziej skutecznych inightów konsumenckich

i w rezultacie biznesowej efektywności. Poznaj je wspólnie

z Katarzyną Pawlikowską.

Polki

Pionierska publikacja oparta na największej, psychograficznej segmentacji konsumentek łącząca perspektywę społeczną (psychologiczną i socjologiczną) z perspektywą praktyki komunikacji. Źródło konkretnych wskazówek na temat tego, jak prowadzić skuteczny dialog z Polkami.

Odwołuje się do ich rzeczywistych motywacji, preferencji, światopoglądu, podejścia do życia, pracy, rodziny, a nawet poczucia humoru. Lektura dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć współczesne polskie kobiety, czy to zawodowo, czy hobbystycznie.

 

*Badanie ,,Polki same o sobie” przez magazyn Polityka zostało nazwane ,,Nowym socjologicznym atlasem kobiet” 

Czujesz...

...czyli o komunikacji marketingowej

i sprzedaży skierowanej do kobiet. Wstęp do gender marketingu.

Pierwsza publikacja w Polsce dotycząca marketingu do kobiet  i wprowadzająca pojęcie kobiecych kodów komunikacji (CZUJESZ?). Jest źródłem praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji i sprzedaży skierowanej do kobiet. Pokazuje czytelnikom proces wypracowania własnych technik

i metod, dostosowanych do specyfiki danej branży. Bezcenna pomoc w przygotowaniu m.in.: strategii komunikacji marketingowej, audytu czy szkolenia.

BADANIE ,,NOWA MATKA POLKA"

Jakie są współczesne matki, jak wychowują swoje córki… a jak swoich synów?

Na naszych oczach dokonuje się prawdziwy przełom

w podejściu matek do wychowania córek. Zdecydowana większość młodych Polek uważa, że mama wychowała je tak, by jako dorosłe kobiety czuły się spełnione

i umiały dzielić się obowiązkami z partnerem, a nie tylko pełniły funkcję „dobrej żony i gospodyni“. Ten dwa razy wyższy wynik, niż w przypadku starszej grupy wskazuje na dużą zmianę, jaka dokonuje się w polskich rodzinach.

 

Nadszedł czas nowej „Matki Polki“.

bottom of page